מאיר עיניים ומסביר פנים

הקונקורדנציה החדשה לתורה נביאים וכתובים בעריכת אברהם אבן שושן * היא אוצר בלום והיא ספר עזר מסביר פנים : המחבר העורך יוצא מגדרו להקל על המעיין , להנעים לו את העיון ולפקוח את עיניו בשפע מידע המוגש על הצד הבהיר והמועיל ביותר . * אברהם אבן שושן , קונקורדנציה לתורה נביאים וכתובים . כרך א : אותיות א ז ; כרך ב : אותיות ח מ ; כרך ג : אותיות נ ת , קרית ספר , ירושלים . 1980— 1977 מכמה וכמה בחינות חשובות נשתנה ונשתבח המפעל הזה מכל שאר הקונקורדנציות למקרא . ראשית , השמות והמליות מובאים לפי סדרם האלפביתי , לא לפי השורשים ; רק הפעלים ערוכים על פי שורשיהם , כצורתם בבניין קל , מ כ ה , למשל , תבוא באות , 'מ כמו בכל מילון מודרני , ולא באות נו "ן , כסעיף של השורש נכה ( אף כי בערך השייך לשורש זה נזכרת מכה כאחת מתולדותיו , ( ותה לה ותפלה מקומן באות תי"ו , לא תחת הגג של השורשים הלל ופל ל ( וגם כאן , כנ"ל , נזכר בערכי השורשים הללו שתה לה ותפלה נגזרות מהם . ( זוהי כמובן הקלה גדולה למעיין הבינוני , שגרסתו בדקדוק אינה 'מאווררת' כל צורכה . ניקוד ומספור שנית , כל המובאות ( חלקי פסוקים ) המונות ומפרטות את הילןרות...  אל הספר
מוסד ביאליק