נתיב העקלתון של תולדות הלשון העברית

ספר זה , מעזבונו של פרופ' יחזקאל קוטשר ז"ל , * המתפרסם אחת עשרה שנים אחרי מיתתו — הייתי נוטה לתרגם את כותרתו 'דברי ימי שפת עולם , ' על משקל 'דברי ימי עם עולם' לדוננוב . עולם — בעיקר במשמע Eduard Yechezkel Kutscher , A History of the Hebrew Language , edited by * Raphael Kutscher , The Magnes Press , the Hebrew University , Jerusalem and E . J . Brill , Leiden 1982 . 306 pp . של זמן ; עולם , היינו נצח . אם מורגל בפינו שעם ישראל חי וקיים שלושת אלפים שנה , ויש הנוקטים לשון הפלגה ואומרים : ארבעת אלפים שנה — הרי שאנו רשאים לומר שהשפה העברית חיה וקיימת ונהגית בדיבור ומתועדת בכתב כמה אלפי שנים . אמנם העניין טעון הבהרה ודיוק : רציפותה של העברית כלשון מדוברת או כלשון בלבדית לכל צורכי התקשורת , שכל בני העם נזקקים לה — נפסקה , והיא נפסקה במוקדם , לפני כאלף ושמונה מאות שנה ( עם חורבן היישוב ביהודה במרד בר כוכבא , ובמקומות מושב אחרים , בגליל ובמיוחד בתפוצות , נדם קולה של העברית זמן ניכר קודם לכן . ( אבל , ראשית , ההפסק לא היה גמור , כי הלשון הוסיפה לשמש למטרות פולחן ותלמוד תורה ומשא ומתן שבכתב ושבע...  אל הספר
מוסד ביאליק