הדיאלקטיקה של לשונות היהודים

מחקרים בעברית ובארמית * הוא השם הענייני ה'יבש' שניתן לאסופה זו של מבחר מאמרי פרופ' יחזקאל קוטשר ז"ל , חכם הלשון רחב הדעת והחזון , אשר נפטר בלא עת בכסלו תשל"ב . ברם . מתחת לכותרת הפשוטה מקופלת הדיאלקטיקה המופלאה של ההוויה הלשונית הישראלית למן שחר הימים ועד הזמן הזה . מצד אחד , הוויה זו עומדת בסימן הכפילות והריבוי : כך בכל תקופה מסוימת , וקל וחומר בטווח ההיסטורי הארוך , שבעמנו הוא נמדד באלפי שנים . דומה , מעולם לא היתה לנו העברית שפה יחידה , גם לא בתקופת המקרא : כבר אז , צלה של הארמית היה נטוי עליה , כשפה 'נשמעת , ' כמדיום של משא ומתן מסחרי ודיפלומטי , וממילא השפיעו מופתים שלה על הצורות הדקדוקיות ועל הסמנטיקה של העברית . מימי בית שני ואילך , עד הכיבוש הערבי , הארמית היא בת בית ועל הרוב שפת דיבור עיקרית בכל מושבות היהודים שבארצות הקשת הפורייה , למן בבל במזרח ועד יב שבמצרים העליונה — ושוב אין היא מקשה לשונית אחת אלא מגוון של דיאלקטים ; בעולם היהודי נותרו עדויות ספרותיות מונומנטליות מן הארמית הגלילית — בתלמודה של ארץ ישראל ( התלמוד ה'ירושלמי , ( ' בקצת מדרשי אגדה ובתרגום 'יונתן , ' ומן הארמ...  אל הספר
מוסד ביאליק