מלים ברומן

ללשונו של אהרן מגד ' וכל משפט היוצא מפיו — כמו כל המשפטים המושמעים פה סביב — גלוי כאור , ללא צנעת צל , ללא כמיסת סוד , ללא חמיקות משחק , ללא היסוס , ללא חוס — ' ! כותב אהרן מגד ברומן החדש שלו 'מסע באב * ' — והרי לנו דוגמה נאה לאיכות הבוהקת והתוססת המאפיינת את לשון הסיפורת שלו מראשיתה ובייחוד בשנים האחרונות . כ מיס ה היא כמדומה חידוש של מגד ; מילון אבן שושן מביא , ללא מראה מקום , כ מ י ס ו ת , והקורא הךגיש יעמוד מיד על ההבדל , המותנה על ידי שוני המשקלים . כמיסות , כפי שמגדיר בעל המילון , הוא 'היות כמוס , היסתרות , סודיות : כמיסות האיגרת שנשלחה על ידי משרד הביטחון . ' ואילו כ מ י ס ה היא מטבע משקלה פעולה , מושג פתוח , מצב בהתהוותו . כמיסת סוד נרדפת לה מ ת ק ת סוד אך היא במידת מה גם היפוכה , שהממתיק סוד מגלה אותו למישהו ומפיג בכך את המתח s וסגולת הסמ"ך בתור הגה שורק , שגם נכפל בראש המלה סוד , משרה על צמד המלים אווירה קצת מאוימת של רזין ומסתורין . כיוצא בזה חזרת החי"ת בצמד 'ח מיקות משח : 'ק ההגה החוכך שבכל אחת משתי המלים — יכול אתה לדורשו כבת קול של התרסה , מחאה או פריקת עול ; מי ששרוי במ...  אל הספר
מוסד ביאליק