תיקון הכתיב — או כתיב אחיד?

אומרים , לא חזון לאחרית הימים הוא , אלא עתיד קרוב למדי , כמעט 'אחר כותלנו , ' ורבים מאתנו עוד יזכו לחיות בו וליהנות מברכתו . ביום ההוא , אומרים — הספרים שעל מדפינו מאליהם ייקראו . העין לא תתייגע — רק האוזן תקשיב . לא שורות של אותיות יכיל הספר , כי אם חריצים דקים מן הדקים , החרותים על דפי פלסטיק קלילים . טול דף כזה , הניחהו על גרמופון או על מתקן כיוצא בו , והוא ישמיע לך את תוכנו , צח וברור . ולא ספרים בלבד יעברו מתחום האופטיקה אל תחום האקוסטיקה . יום אחד תפתח את תיבת מכתביך ותמצא בו דף חלק — ומן הדף יעלה ויישמע קולה של נפש אהובה ; או , להבדיל , קולו של פקיד השומה המודיע לך שעדיין אתה חייב כך וכך עשרות או מאות לירות לאוצר המדינה . וגם אתה תשיב לקורספונדנטים שלך בלי נטילת קולמוס . פתח פיך ויאירו דבריך — ומכשיר ההקלטה ירשמם עלי סרט ללא שיבוש , עם כל הגוונים ובני הגוונים שבקולך . הפער בין כתב ודיבור ברכתה של שיטה זו אינה מוטלת בספק . בבת אחת ייעלם הפער בין מלה הנאמרת לשעתה לבין מלה המיועדת להשתמר ימים רבים , אפילו דורות . יתבטל הניגוד המוכרח שבין דיבור וכתב . כי הזמן עושה # מות במלה הכתובה ...  אל הספר
מוסד ביאליק