העניין בטיפול

' אינך צריך לדאוג . הכול יהיה בסדר . אני מטפל בזה . אתה יכול להיות בטוח שהעניין מטופל כהלכה . ' ' שלושה שבועות הייתי מאושפז בבית החולים . בסיכום יכולני לומר , ש ט ו פ ל ת י היטב בידי צוות הרופאים והאחיות . ' ' מתי סוף סוף י ט ו פ ל התיק הזה ' ? כך אומרים וכותבים אצלנו : 'מטופל' , 'טופלתי' , 'טופל' , בתור צורות סבילות ( בניין פועל ) של בניין פיעל האקטיבי , לטפל . אך שאלה היא אם צורות אלו יכולות להיחשב תקניות — או הגיוניות . תן דעתך : המושא הבא אחר הפועל לטפל אינו ישיר כי אם עקיף ; אין אנו מטפלים 'את' הבעיה ו'את' החולה — אנו מטפלים ב בעיה וב חולה . אילו 'טיפלתי !< ת' — הבעיה היתה 'מטופלת' והחולה היה ' מטופל , ' כדרך שאם מרפדים את הכורסה — היא מרופדת , ואם משפצים את הבית — הוא מ ש ו פ ץ . אבל אם במקום מלת היחס א ת משמשת אות היחם ב — הצורה הפסיבית אינה כה מובנת מאליה . למשל : הוא מנגן בפסנתר — כלום הפסנתר 'מנוגך ? לא כי , אלא יצירה פלונית מנוגנת — משום שהפסנתרן מנגן את היצירה . השימוש בפועל אקטיבי שמצורפת לו אות היחס בי"ת — אינו גורם בהכרח להיווצרות צורה פסיבית של אותו פועל . לכן הייתי מצי...  אל הספר
מוסד ביאליק