בחזרה אל התנ"ך?

בהרצאתו בקונגרס העולמי השמיני למדעי היהדות ( חטיבות מקרא ולשון עברית ) אמר פרופ' דב סדן , כלאחר יד : ... ' הרי תחיית לשון המקרא היא כחיזיון שחזר וחוזר , וככל הנכון אף יחזור , ואולי בקרוב בימינו . ' סתם פרופ' סדן ולא פירש על מה הוא משעין את השערתו . האומנם דווקא בימינו , כשהעברית חזרה להיות לא רק שפה מדוברת אלא גם לשון כוללת , המשרתת את כל צורכי החיים והתקשורת של חברה מודרנית , תיתכן שיבה אל לשון המקרא , שמצד אחד הוד קדומים שורה עליה ומצד אחר היא צנועה ומסתפקת במועט ( מילונה מכיל רק קצת יותר משמונת אלפים מלה ?( עם זאת לא אכחיש , שההערה , או הנבואה , נראית לי מרהיבה , ובלבי חשבתי : הלוואי וייאמנו הדברים . נמלכתי והצגתי את שאלתי תמיהתי הנ"ל במכתב לבעל ההרצאה , והוא , כדרכו בקודש , מיהר להשיב לי , דבר דבור על אופניו . אביא את תשובתו של סדן , בהשמטות קלות . כמובן , פרוגנוזה אינה לא למעלה מנבואה , ניחוש , השערה , וודאי למטה הימנה , מה גם שהיא מכוונת לשעה שאין לקבוע אם היא קרובה או רחוקה . אך לעניין תולדתה של לשוננו , שידעה תחיות מקרא — מה שהיה היה , ואין זה חוזר ומשונה לומר : מה שהיה הוא ש...  אל הספר
מוסד ביאליק