גוף השיר ורוחו בראי התרגום

הירחון 'מאזנים' הנהיג לאחרונה מדור נאה בשם 'הנשיקה מבעד למטפחת' ( על פי אמרתו המפורסמת של ביאליק : ( שיר של משורר נודע , בלועזית , ובצדו כמה גרסות של תרגום עברי . בחוברת אלול התשמ"ב —תשרי התשמ"ג הובא השיר A Bird Came Down The Walk מאת המשוררת האמריקנית אמילי דיקינסון ( 1886—1830 ) ולידו תרגומיהם של ראובן אבינועם ' ) אנקור בשביל בא בא , ( ' ... אברהם רגלסון ' ) ציפור צעדה בשביל , ( ' הדסה שפירא ' ) ציפור ירדה לשביל , ( ' ואליעזרה אייג זקוב ' ) ציפור ירדה בשביל . ( ' חבל , לדעתי , שאין מערכת כתב העת מצרפת ניתוח השוואתי של התרגומים . להלן — הערות אחדות , לא ממצות , על זיקתן של ארבע הגרסות למקור האנגלי ועל תפיסת התרגום המשתקפת בהן . ותחילה — מלוא פתשגן השיר של אמילי דיקינסון : A Bird came down the Walk He did not know I saw He bit Angleworm in halves And ate the fellow , raw . And then he drank a Dew From a convenient Grass — And then hopped sidewise to the Wall To let a Beetle pass He glanced with rapid eyes That hurried all around They looked like frightened Beads , I thought He stirred ...  אל הספר
מוסד ביאליק