פולחן הניבים

פרופ' חיים רבץ מעיר על רשימתי 'לשונו האחרת של גנסיך : * ... אני בטוח , שרבים מ'חידושיר של גנסין יימצאו גם בעיתונות העברית בת זמנו . ניתוח של שיחות אחדות בתוך 'ג'ניה , ' שעשינו בכיתה בשנת הלימודים החולפת , מקרב את המסקנה , שסגנון השיחות הללו משקף ( בעיבוד אמנותי מסוים ) את הלשון והמבנה של הדיבור העברי שבתקופתו . אני זוכר מילדותי צלילים כאלה * ראה להלן , עמ' . 221 שדיבור בדיבורם זה של ראוי דוברי להקלטה עברית ולרישום יוצאי •(! רוסיה — — ( חבל — שאז לא ידעתי בפרטים שרשמת בולטת הנטייה להימנע מצירופי לשון וממשמעויות שיש להם מקבילה ביידיש ( כגון 'אדון הבית' כנגד ' בעל הבית' שביידיש ) — והדבר ראוי למחקר . — — — עלינו לשאול את עצמנו : למה הלשון הכתובה והמדוברת שלנו היום כה שונה ? ללא ספק פעלה כאן העדפת הסגנון המקושט והשואב מן המקורות , וזאת על ידי ההוראה בבית הספר , ולהיטות המורים לפתח בתלמידיהם סגנון 'ספרותי' לפי תפיסתם ( ראה לדוגמה פולחן הניבים , שחזר אלינו לאחרונה בשידורי 'רגע של עברית . ( ' אך היה ראוי לבדוק גם באיזו מידה היתה ידם של כותבי החיבורים הנורמטיביסטיים בהתפתחות זו ( ישירות ובאמצע...  אל הספר
מוסד ביאליק