שנת השישים, שנת המאה — מה הן?

הסתדרות העובדים נוסדה בחיפה בחנוכה תרפ"א . בחנוכה תשמ"א פורסם כרוז מטעם מזכ"ל ההסתדרות , ונאמר בו בין היתר : ' היום א' חנוכה תשמ"א , הננו מכריזים רשמית ... על פתיחת אירועי שנת ה 60 לייסוד ההסתדרות . ' ' אנו מציינים את שנת ה 60 להסתדרות במשולב עם 70 שנות ההתיישבות העובדת . ' ' אנו מציינים את שנת ה 60 להסתדרות באחת התקופות הקשות והגורליות בתולדות מדינתנו . ' ' את ש נ ת ה 6 0 להסתדרות נציין כשנת האדם העובד בישראל . ' ' תחזק ותתעלה ההסתדרות בשנת ה 6 0 להיווסדה ' ! כך : חמש פעמים — 'שנת ה 60 להסתדרות ... ' והנה מצד ההיגיון ועל פי הסדר הלשוני הטוב , שנת ה 6 0 ( לחיי אדם , לקיומו של מוסד וכיו"ב ) מתחילה ביום שלאחר מלאות 59 שנה ומסתיימת במלאות 60 שנה ! אחר כך מתחילה השנה השישים ואחת . אם ההסתדרות נוסדה בחנוכה תרפ"א , משמע שבחנוכה תשמ"א כבר מלאו לה שישים שנה והחלה שנתה השישים ואחת . הטעות חזרה ונשנתה בקיץ תשמ"ב , כשמלאו מאה שנה לעלייה הראשונה . שוב תכפו ההכרזות על 'אירועי שנת המאה להתיישבות הציונית , ' אף על פי שכבר החלה שנתה המאה ואחת ...  אל הספר
מוסד ביאליק