שקל, שמונה שקלים וחצי

רבים אומרים וכותבים : < 'זה זול מאוד , זה עולה בסך הכול שבעה שקל , ' ' תדביק בבקשה בול של עשרה שקל . ' תן דעתך : וכי בזמן שההילך החוקי בישראל היה הלירה , היה עולה בדעתו של אדם לומר 'שבע לירה , ' 'עשר לירה ? ' חזקה על יודעי עברית בינונית או אפילו בסיסית שהיו אומרים : שבע לירות , עשר לירות . דברים שסופרים אותם , שמקדימים להם מספר , באים בריבוי עד 10 ועד בכלל , ואילו מ 11 ומעלה אפשר שיבואו בריבוי או גם ביחיד . לכן : חמישה ילדים , שבע שנים , עשר אצבעות , אבל מאה שנים וגם מאה שנה , שמונה עשר אנשים וגםשמונה עשר איש . שבעה שקלים , עשרה שקלים , אבל מאה שקל או גם מאה שקלים . אולי כאן המקום להעמיד על דיוקו את השימוש ב'וחצי , ' 'ורבע , ' ' ושליש' וכר . 11 . 5 ש' הםאחד עשר שקלים וחצי ( אחד עשר שקל וחצי . ( ילדה זו היא בת א ר ב ע שנים וחצי . נסיעתנו ברכבת ארכה חמש שעות ורבע . השחיין עבר את המקצה בשלוש עשרה שניות ו ש ל י ש . כך — ולא 'בת ארבע וחצי שנים , ' 'חמש ורבע שעות , ' ' שלוש עשרה ושליש שניות . ' מלים המציינות שבךים — חצי , שליש , שני שלישים , רבע , שלושה רבעים וכד' — באות תמיד בסוף .  אל הספר
מוסד ביאליק