שובת רעב

מעשה שהיה בשנות הארבעים : מנהיגי היישוב הכריזו שביתת רעב , כמחאה על גזרה שגזרה ממשלת המנדט . העיתון שעבדתי בו הכתיר את הידיעה הראשית : 'ראשי היישוב פתחו בצום מחאה . ' עורך הלילה סבר , שהביטוי צ ו ם מ ח א ה עדיף מש ב י ת ת ר ע ב , שנתגלגלה ללשוננו מן הלעז n ) hunger strike באנגלית . ( בינתיים השלמנו עם שביתת הרעב , ואין לעוקרה מן הלשון . אך אפשר שתישאל שאלה , אם יש צידוק הגיוני ודקדוקי לצירופים כמו ' האסיר שובת רעב , ' אנשי ההתנחלות שבתו רעב — כלומר , לזיווג של הפועל שבת ושם העצם רעב . מה פירוש ? האם הכוונה היא שפלוני שובת 'את' הרעב , דהיינו שרעב הוא מושא ישיר של שובת , ש ב ת ? זה לא ייתכן , משום ששבת הוא פועל עומד ואין אחריו מושא ישיר . או שמא פירוש הדבר שפלוני שובת 'של' הרעב ? גם זו הנחה חסרת שחר ; אמנם בביטוי שביתת רעב יש זיקת סמיכות פורמלית בין שתי המלים , אבל אין שום זיקה ממשית כזאת ( יחס קניין ) בין ש ו ב ת לרעב . הרעב אינו 'שייך' לשובת . מכל מקום — אמר לי חכם הלשון א"ל פאיאנס ז"ל — שובת רעב הוא ביטוי תקין וכשר . המלה רעב ממלאת כאן תפקיד אדוורביאלי , של תואר הפועל . 'האסיר ...  אל הספר
מוסד ביאליק