משא ומתן

אמר שר בישראל : היה רצוי שההסתדרות , ארגוני המעסיקים ומשרד האוצר ינהלו מפעם לפעם משאים ומתנים לשם גיבוש מדיניות שכר מוסכמת . מוטב : ינהלו משא ומתן , גם כשהמשא ומתן יחזור ויישנה פעמים רבות . והטוב מכול : יש א ו ויתנו ( ואם ביקש השר להטעים את עובדת הריבוי או החזרה , יכול היה לומר משהו מעין : יקיימו דיונים , או שיחות . ( מכל מקום , הצורה 'משאים ומתנים' ( שמעתי גם 'מגעים ומשאים , ' ואפילו 'שיחים ושיגים , ( ' מלמדת על אי הנחת של דוברי עברית ישראלית משמות עצם הכפויים עליהם בלשוךיחיד בלבד , בחינת שמות כוללים . והדוברים , אנוסים על פי צורכי הדיבור ( והמחשבה , ( מאמצים להם צורות ריבוי , מקצתן מוצדקות ומקצתן תמוהות וצורמות . אין במקורות לשון רבים של מ ל ח , אבל העברית החדשה מוכרחה להבחין בין מ ל ח ומ ל ח לפי ההרכב הכימי . וכל סוגי המלח יחד הם מלחים . כיוצא בזה , סוכר הוא שם כולל , ואם אתה קונה שתי כמויות סוכר באריזות נפרדות , מניח אריזה אחת בהישג יד במכל במטבח ומכניס את האריזה האחרת למזווה , לא תאמר ששמת את 'שני הסוכרים' במקומות שונים . אך על פי הבחינה הכימית יש סוכר כזה , ויש סוכר כזה , וכולם...  אל הספר
מוסד ביאליק