היה לי מיליון שקל, או: היו לי?

מה הדין : היה לי מיליון שקל , או היו לי מיליון שקל ? האם שם המספר מיליון הכלול בנושא המשפט גורם שהנשיא יהיה ביחיד , או ברבים ? נדמה לי שגם כך וגם כך , הכול לפי כוונת ההדגשה של המדבר או הכותב . אם הוא נלכד בקסמה של המלה מיליון , שכשלעצמה היא מעידה על שפע , על ריבוי מופלג אך מקובץ ב'גוש' אחד , מן הסתם ינקוט לשון יחיד ויאמר : 'אהה , אז היה לי מיליון לירות , ולמיליון לירות ה י ה ערך של ממש ; ' או.- כשאזכה ויהיה לי מיליון שקל ( או דולר . ' !( ... אבל אם הגישה היא עניינית , עסקית , אפשר — וגם מוטב — לנקוט לשון רבים . מיליון שקל ( או שקלים ) אבדו לו בעסקה האומללה ההיא . שהרי אילו מדובר היה במאות אלפי שקלים או אפילו בכמה עשרות שקלים , ודאי שהנשוא היה ברבים : עשרות שקלים אבדו . ואם כן , למה ייגרע חלקם של מיליון שקלי ... כל שכן שננקוט מספר רבים כאשר המיליון מציין לא את שיעורו של כסף אלא את מניינם של בני אדם , כגון : מיליון תושבי העיר שמחו לשמע הידיעה . ומעניין לעניין : רוב תושבי העיר יצאו להקביל את פני האורח רם המעלה . יצאו , ולא 'יצא . ' ר ו ב בעלי זכות הבחירה הצביעו בעד רשימה פלונית . ומה בד...  אל הספר
מוסד ביאליק