טוב, היטב

העיר אחד מעורכי המדור 'רגע של עברית' על מנהגם של מראיינים וטכנאים ברדיו להודיע למרואיין לאחר בחינת קול : 'אתה נשמע טוב . ' ואילו הנכון הוא ( לדברי בעל ה'רגע : ( ' אתה נשמע היטב . שכן , טוב הוא שם תואר , היטב הוא תואר הפועל ; וכיוון שנשמע הוא פועל , מתבקש שיבוא אחריו תואר הפועל היטב . פלוני אדם טוב , אך אינו ממלא היטב את המשימה המוטלת עליו . בוודאי — אך מסופקני אם יש להקפיד עם מי שמשתמש במלה טוב גם כתואר הפועל . נזכור מה שנאמר על יוסף הכלוא בבית הסוהר במצרים י ; 'וירא שר האופים כי ט ו ב פתר' ( את חלומו של שר המשקים : בר' לט , טז . ( הנתקן את התנ"ך ונכתוב 'כי היטב פתר ? ' זאת לא נעשה , כמובן — ולא רק מתוך התחשבות בקדושת התורה אלא מטעם ענייני נוסף . יוסף היה פותר חלומות מומחה והוא פתר היטב גם את חלומו של שר האופים ; אף על פי כן , הוא לא פתר 'טוב' את החלום הזה — הוא פתר אותו ר ע . כי בעוד שפשר חלומו של שר המשקים הכיל בשורה טובה — שפךעה ימחל לו וישיב אותו על כנו , הרי פשר חלומו של שר האופים בישר רעות : פרעה עתיד לצוות שיתלוהו על עץ . יוסף פתר את החלום הזה — רע ... משמע , המלה ט ו ב משמשת בפ...  אל הספר
מוסד ביאליק