הווה, לא שם־פועל

אמור : כשנכנסתי לחדר , ראיתי אותו יושב על הספסל . אל תאמר : ' ראיתי אותו לשבת על הספסל . ' וכן : אהיה אחרון המתעלמים ממצוקתך , ולא : 'אהיה האחרון להתעלם ממצוקתך . ' במקרים אלה , נקוט לשון בינוני : ' ( riff ולא שם פועל .  אל הספר
מוסד ביאליק