אי־התאמה במספר

מתוך מאמר בעיתון : 'באחד הספרים המתאר את תקופת ההמתנה ערב מלחמת ששת הימים מצוטט זלמן ארן וכו . " משהו צולע כאן מבחינה הגיונית . לפי מה שכתוב , רשאי אני להבין ש'באחד הספרים / כלומר בספר מסוים אחד ויחיד מכל שפע הספרים המצויים בעולם , המתאר במקרה את תקופת ההמתנה , מצוטט זלמן ארן ... בוודאי לא לכך נתכוון הכותב — לא לספר אחד מכל הספרים שבעולם , אלא לספר אחד מסדרה מוגדרת ומוגבלת מאוד של ספרים : אלה המתארים את תקופת ההמתנה שקדמה למלחמת ששת הימים . היה עליו לנסח את המשפט כך : באחד הספרים המתארים ( בריבוי (! את תקופת ההמתנה וכו . ' וכן : אחד המשקיפים הבקיאים ( לא 'הבקי ( ' בענייני אירן סבור ששלטונו של חומיני לא יחזיק מעמד זמן רב אחרי מותו . פלוני הוא אחד האנשים שיוכלו ( לא 'שיוכל ( ' למסור עדות על התאונה .  אל הספר
מוסד ביאליק