רכילות מותרת

רכילות מידה מגונה היא , ומי שהולך רכיל בעברית ישראלית מדוברת מוסיף חטא על פשע . איך אומרים החבריה ? 'דיברנו וריכלנו כל הלילה , על מי לא . ' 'היזהר מן הפה שלה , היא מך 5 לת אפילו על החברות הכי טובות שלה . ' החטא — או ה'פשע' המיתוסף על החטא — הוא בכ"ף הרפה שבשתי המלים , 'ריכלנר , 'מרכלת . ' והרי זו עי"ן הפועל בבניין פיעל , והכ"ף צריכה להיות דגושה . אבל מי לא יחשוש שאם ידבר עברית כהלכה ויאמר בפומבי ריכלנו , מך ? לת בכ"ף דגושה — ישים עצמו לצחוק בעיני הבריות ? אמנם קשה לי להבין מה כאן מצחיק . מי שיודע לומר : חמתו שככה ( שתי כ"פין רפות ) מפני ששיככתי ( כ"ף ראשונה דגושה ) את חמתו בדברי היגיון , rrr הוא לפי טבעו אדם רך לבב , ובוודאי יתרכך ( כ"ף דגושה ) — צריך היה להקיש מכאן אל ךכיל לךכל . ( le'rakel ) אבל העברית התת תקנית אינה נעזרת בהיקשים — או שהיא נזקקת להיקשים מוטעים . ... אולי תימצא תקנה ( לשונית ) לרכילות על ידי כך שהפועל השייך לה יהיה בבניין קל ולא בפיעל : ך כ לנו שעה ארוכה על חברינו לעבודה . היא רוכלת בלי בושה על החברה הכי טובה שלה . שימו לב — כאן אין ( לכאורה ) בעיות : הכ"ף נשארת רפה ...  אל הספר
מוסד ביאליק