כוכב, לככב

אם נוטלים את השם 'כוכב' כשורש לגזור ממנו פועל בבניין פיעל — הפועל יהיה כיכב , ל כ כ ב , ושם הפעולה כיכוב ; הכ"ף השנייה תהיה תמיד דגושה . כך לפי התקן — ואין רוב הישראלים יכולים לעמוד בגזרה זו — מהטעם של עיוות בית הבליעה ( ראה לעיל , הכחיד , הכחיש . ( לכן מעוותים את התקן הדקדוקי ואומרים : 'השחקנית כיכבה ( כ"ף שנייה רפה ) בשני סרטים , ' 'הוא היה כוכב עליון , אבל הפסיק לככב מזמן' ' ) לככב' — כ"ף ראשונה דגושה כ"ף שנייה רפה , ו צ " ל ל ה י פ ך . ( ואף כאן , כבמקרה הכחיד , והכחיש , אומרים לנו : הנח להם לדוברי עברית , שאינם מזידים אלא שוגגים בתוקף המציאות . אך השיקול של שמירה על שלד ההגייה אינו מניח לנו להניח לשוגגים . המסקנה ? אולי כל עיקרו של המבנה הפועלי הזה , 'לככב , ' אינו מוצלח , לפי שהוא שם מכשול לפני עיוורים ( או חרשים — ( ... ומוטב לעוקרו ולהמירו בשווה ערך אחר של הפועל האנגלי . to star  אל הספר
מוסד ביאליק