קיום ובעיותיו

קרבת הלעז ( האנגלי ) יוצרת בעיית קיום , כלומר : היא מעמידה בספק את חלותה ותוקפה של המלה קיום . מדעי הטבע , הפורענויות והישועות של המאה העשרים , והאימים שמהלך עלינו עידן הנשק הגרעיני — הגדילו את תפוצתה של המלה survival ועתה ברור , , survivals על פי הרכיבים שלה , , sur + vival 'גדולה על' המלה העברית ק י ו ם : היא 'מעל ומע 5 ר' לקיום —היא מביעה התקיימות מחוץ לשורת ההסתברות הרגילה . כך החלה הזדקקות אל שמות ופעלים הגזורים מן השורשים שרד , 'שאר . את התזה הדרווינית בדבר survival of the fittest מתרגם המילון האנגלי עברי מגידו : שריך ת המתאימים ביותר . כל בני משפחתו של ידידנו נספו בשואה : הוא האחד והיחיד ששרד ' - T V ( או : 'ששאר . ( -TV המרצה השמיע חזות קשה על סיכויי הישרדותה של יהדות ארצות הברית , נוכח העלייה בשיעור נישואי התערובת ונסיבות אחרות המזרזות טמיעה . למרות תנאי החיים הקשים , גילית רצון עז ל ה יש רד ולא להיכנע . איני מאמין בהישארות הנפש , אך אני מקווה שאזכה להישאר בחיים ( אזכה להישארות ) חרף המחלות שפקדו אותי . מלים מן השורשים ש י רד , שאר הקלו קמעא את העומס הסמנטי שרבץ על השם קיום ,...  אל הספר
מוסד ביאליק