קדנציה

קדנציה , בשימושם של דוברי עברית ישראלית , היא תקופת כהונה קצובה , הקבועה בחוק או בתקנה . מדוע קדנציה , ומאין וכיצד נתגלגלה אלינו מלה לועזית זו ? ומה הבעיה ? הרי קדנציה היא לכאורה מלה בינלאומית , ומלה בינלאומית אפשר לאמצה , לפחות אימוץ על תנאי , עד שיימצא מונח עברי נוח ועדיף . באמת אין הדבר כן . ק ד נ צ י ה גזורה משורש רומי ( עניינו : לנפול , ( ואף על פי כן אין היא מונח בינלאומי ; על כל פנים אינה מונח בינלאומי בהוראה הרווחת אצלנו — 'קדנציה של הכנסת , ' 'קנדי נרצח עד שלא השלים את הקדנציה שלו כנשיא ארה"ב , ' 'הוא כבר שימש שתי קדנציות בוועדה המרכזת' וכדו . ' קדנצה באיטלקית הוא 'תנח , סיום , מהלך אקורדים המסיימים יצירה מוסיקלית , קטע לפני גמר פרק ביצירה מוסקילית , בייחוד לנגינת סולו' ( הגדרת מילון אבךשושן . ( המלה כנתינתה ובהוראתה באיטלקית מקובלת בלשונות אירופה , ואף cadence בצרפתית ובאנגלית kadenz" ! בגרמנית — משמעיהן קשורים במקצב , בהטעמה , ב'נפילת' הקול , כללו של דבר , בעניינים השייכים למוסיקה ולשירה . ברם , לא באיטלקית ולא בצרפתית ובאנגלית ובגרמנית אין 'קדנציה' במובן תקופת שירות של נושא...  אל הספר
מוסד ביאליק