קדמה וריאקציה

נשאלתי : ריאקציה בעברית — מהי ? הבינותי שאין השואלים מתכוונים לריאקציה שהיא תגובה ( על גירוי , על תופעה , על מעשה , ( אף לא לריאקציה כימית , אלא לריאקציה שהיא היפוכו של פרוגרס : ריאקציה חברתית , ריאקציה פוליטית . אכן , מפי רבים כבר שמעתי את התמיהה : אם הפרוגרס הלועזי היה לקדמה עברית , ואם הקונסרבטיבי הוא שמרן , מדוע לא ייטבע מונח עברי גם לר י א ק צ י ה ולר י א ק צ י ו נ ר י תאמרו שאלו מלים 'לא יפות' ונוח להן להישאר בזרותן ולא להתעטף בלבוש ממלתחתה של לשון הקודש ? אך הרי גם דיקטטור ודיקטטורה הן מלים לא נעימות , וכל שכן רסיזם ורסיס ט , ואף על פי כן יש לנו רודן ור ו ד נ ו ת , ג ז ע נ ו ת וג ז ע נ י . אפשר שהכול תלוי במזל , אפילו ערכים שבמילון . יש דברים ומושגים החודרים לתודעתו של ציבור הדוברים והם נקראים מיד בשמות עבריים , ויש דברים ומושגים שנשתרשו בתודעה לפני זמן רב — ועדיין מתעקשים לשאת שמות לועזיים . נדמה לי שבמקרה הנידון ניתן לעמוד על סיבת ה'התעקשות . ' הריאקציה קיימת ועומדת כריאקציה לאו דווקא משום שזו מלה בינלאומית , שהרי גם פרוגרס , דיקטטור וקונסרבטיבי הן מלים בינלאומיות , ואף על פי...  אל הספר
מוסד ביאליק