על פניו

ביטוי מן העגה המשפטנית הולך ומתפשט בשפת יומיום : על פניו ( בלטינית ובשפת המשפט האנגלית : . ( prima facie אומרים וכותבים : 'על פניו , טענת אליבי של הנאשם מתקבלת על הדעת , ' 'על פניו , יש יסוד לביקורתך על הממשלה' ( שתי הדוגמאות — מן העיתונות . ( מן הסתם יש צורך בעל פניו בהקשרים משפטיים , אך שימוש מופרז ולא בדוק בביטוי זה כרוך בבעיה תחבירית . 'פניו' הוא זכר , גוף שלישי יחיד — ואיך הוא מתיישב עם נושא , נשוא או מושא בנקבה , ברבים ? ' ) על פניו , טענותיך משכנעות מאוד . ( ... ' בלשון של כל ימות השנה מוטב לומר ובמבט ראשון , למראית עין , לכאורה . בייחוד לכאורה , מלה שכבר קנתה לה שביתה גם בעגה המשפטנית .  אל הספר
מוסד ביאליק