ספורט באצטדיון, או בין לעז עתיק ללעז חדש

על בניית אצטדיון בירושלים יצא קצפם של חרדים . מבנה כזה , ועוד בעיר הקודש , אינו 'לפי רוח היהדות . ' לעומת זאת , חזקה על כל חכם לשון , אפילו הוא חוזר בתשובה שלמה , שיאמר לנו שהשם אצטדיון הוא בהחלט לפי רוח הלשון העברית . אמנם מקורו זר , סטךיון ביוונית , סטךיום בלטינית , אבל האל"ף התחילית 'משעברתי או 'מעבךתת' אותו . אץ האצטדיון בן יחיד מבחינה זו . פלוני לובש אצטלא שאינה הולמת אותו . אצטלא — הריהי גלימת שרד הדורה , סטולה ביוונית ; אף כאן , האל"ף התחילית היא סנדק המכניס את שם העצם הלועזי בכריתה של שפת עבר . הוא הדין בא צ ט ר ו ב ל , פךים של עצי מחט " הרי זה גלגול עברי של סטרובילוס היווני . מה טעמה של אל"ף נספחת זו ? אבותינו בימי הבית השני ובתקופת המשנה לא הסכינו לבטא מלים המתחילות כעיצור לא מונע , שאין אחריו תנועה או לפחות שווא נע ; כגון סטדיון , סטולה וסטרובילוס הנ"ל , וכגון כסניה ( הכנסת אורחים . ( בעל כורחם הקדימו לעיצור הפותח איזו תנועה חטופה , מעין חיריק או סגול או פתח , מה שהצריך בכתב הקדמת אל"ף , המרמזת על מציאותה של אותה תנועה . כך נתהוו הא צ ט ד י ו ן , הא צ ט ר ו בל והא צ ט ל א ...  אל הספר
מוסד ביאליק