סופר צללים

מעשה שהיה : חבר כנסת נודע בשערים פנה אל מיודעו העיתונאי וביקשו ש'יעזור לו בהכנת נאום' על נושא 'בוער' שעל סדר היום . ידע העיתונאי מנסיונו , ש'לעזור בהכנת נאום , ' משמע — לאסוף חומר , לתחקר , להציב ראשי פרקים , לנסח , כללו של דבר — לחבר את הנאום מהחל ועד כלה . נענה ואמר : מצטער . אין לי פנאי , אין לי כוח , ובלבו חשב : אם חבר כנסת אתה , היכבד וטרח והכן את הנאום בעצמך , כי לכך נבחרת . אני , אין לי שום עניין להיות ס ו פ ר ר פ א י ם . תגובתו של העיתונאי מקובלת עלי , אבל 'סופר רפאים' למה ? משום שבאנגלית אומרים ? ghost writer הלוא כל 'המיתולוגיה העכשווית' של האנגלים שונה מאוד מהווי חיינו . אין לנו טירות מימי הביניים שרוחות רפאים מהלכות בהן בלילות . אין רפאים בישראל של ימינו — אף לא ברחוב עמק רפאים בירושלים . משבח אני את חיים גליקשטיין , שתרגם לעברית את ספרו של פיליפ רות , , Ghost Writer והכתיר את התרגום בשם : סופר הצללים ( הוצאת זמורה , ביתן , מודן . ( כך נאה . גם העיתונאי שלי נתבקש לעשות מלאכת כתיבה בצל , הרחק מן הזרקורים המגיהים אור יקרות על פוליטיקנים חשובים מאוד .  אל הספר
מוסד ביאליק