נקי ומלוכלך

— מהי משכורתך ? — נו , מה אגיד לך ? אם אתה מתכוון לנקי — מאה אלף . אם למלוכלך — מאה ושבעים אלף . כך התבטאו נהגי משאיות שרואיינו בטלוויזיה . 'מלוכלך' — במובן ברוטו . והמלה ה'יפה' הזאת כבר קנתה לה שביתה בכמה מגזרי שכירים , בכללם אקדמאים המועסקים במוסדות ממלכתיים וציבוריים . יש שכירים בדרגות מנהל בכירות שמשכורתם ה'מלוכלכת' מגעת ( בעת כתיבת הדברים האלה , או כמאמר הבריות — 'נכון לעכשיו ( ' למאות אלפי שקלים . אין צריך לומר שהכנסתם ה'מלוכלכת' של עצמאים רבים מרקיעה שחקים . אין הכוונה , חלילה , לשכר או לרווחים המושגים בניגוד לחוק , אלא להכנסה שטרם נוכו ממנה מס הכנסה ותשלומי חובה אחרים . 'מדרך הטבע' שכך יהיה : אם שווה הערך העברי התקני של נטו הוא נקי , מדוע לא יתורגם היפוכו , ברוטו , ל'מלוכלך ? אבל מי שרוצה להימנע מלעז ולדבר עברית בטהרתה , אינו מוכרח ' ללכלך' את לשונו . יש ל'ברוטו' מקבילה תקנית בלשוננו . ובכן : הכנסתו הגולמית היא מאתיים אלף שקל והכנסתו הנקייה — מאה ושלושים אלף שקל .  אל הספר
מוסד ביאליק