נטען, כנטען

מתוך כתבה בעיתון : אנטולי שצ'רנסקי נידון למאסר ממושך על שום שקיים כביכול קשרים עם סוכנות הביון המרכזית של ארצות הברית . ברור מה עניינו של תואר הפועל כביכול במשפט זה : הכותב , ומן הסתם גם הקוראים , מסתייגים מן העלילה שנטפלה על שצ'רנסקי ; אין הם מאמינים כלל שפעיל העלייה היהודי במוסקבה היה איש קשר של הריגול האמריקני . המלה כביכול אמורה לרמז 'רמז דק' שאין תוכו של ההיגד כברו . מן הפרשה שמדובר בה משתמע לא רק הסתייגות אלא גם שלילה וסלידה והוקעה ; ואילו במקרים אחרים , כביכול היא מלה חפה ותמימה , לשון סתר שכזאת . במקורות , בספרות חז"ל , בא תואר הפועל הזה פעמים רבות בצמידות לריבונו של עולם — להקהות את עוקצם של תיאורים אנתרופומורפיים ( דמויי אנוש ) הנתלים באלוהים . המשך גלגולו של כביכול בכיוון זה , התאולוגיזציה שלו , האלהתו ( כביכול — ( ... ! ידועים לכל מי שמצוי אצל הספרות העברית של תקופת התחייה ; כביכול נעשה כינוי רווי ערגה של הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו ! נראה , שתהליך פסיכולוגי לשוני זה התחולל תחילה בדיבור — וביידיש דווקא . מכל מקום , יש שלא ניחא לנו בכביכול , מחמת סרח העודף העךכי ( בין השליל...  אל הספר
מוסד ביאליק