נורמליזציה, נרמול, תקינות

הימים שלאחר עשיית השלום עם מצרים נתנו מהלכים למלה נורמליזציה : הכול הוגים אותה בהבל פיהם וכותבים אותה בקולמוסיהם . לטעמי , אין בכך רע ; נ ו ר מ ל י ז צ י ה היא מלה בינלאומית ומקומה יכירנה בכל לשון מודרנית , לרבות עברית . יש רק בעיה אחת — כיצד גוזרים פועל מן נורמליזציה . דומה , 'בן לילה' קנה לו שביתה הפועל לנרמל . כשלעצמי , מעדיף אני את הלשון הארכנית : להביא לידי נורמליזציה . וכל כך למה ? משום שהפועל ה'עברי' לנרמל גורר את שם הפעולה ה'עברי' נ ר מ ו ל . ומה פירוש נ ר מ ו ל ? נורמליזציה , לא ? הרי לנו 'שעבור' קל וזול של מלה לועזית ובתנועה מעגלית שכזאת ... אכן , יש אניני טעם המבכרים לעז כצורתו על יציקת שורש לועזי לדפוס ( למשקל ) עברי . בינתיים ישבה מליאת האקדמיה על מדוכה זו והחליטה לא להנהיג מונח עברי לנ ו ר מ ל י ז צ י ה , עד כמה שהדברים אמורים במשמעה החברתי מדיני . תחת זאת המליצה להשתמש במונחים קיימים : תקינות , יחסי תקינות , להביא לידי תקינות .  אל הספר
מוסד ביאליק