'מפלגה פוליטית'?

קטע מתוך שיחה אפשרית : ' אמור לי בטובך , מפ"ם היא מפלגה פוליטית גדולה או קטנה ' ? ' מפ"ם איננה מפלגה פוליטית . ' ' רצונך לומר , שאין למפ"ם כוח פוליטי ' ? ' לאו דווקא . יש למפ"ם כוח פוליטי ניכר . ' ' ובכן ? האם משום שמפ"ם היא חלק מן המערך אין היא נחשבת עוד למפלגה פוליטית בזכות עצמה ' ? ' להשתייכותה למערך אין שום קשר לזה . אני חוזר ואומר : מפ"ם איננה מפלגה פוליטית . מפ"ם היא מפלגת הפועלים המאוחדת . ' ' ידעתי גם ידעתי . משמע , אתה מודה שמפ"ם היא מפלגה פוליטית — אז למה אתה מכחיש זאת חזור והכחש ' ? ' מפני שהדבר אינו נכון — או מפני שהתואר שאתה מבקש לייחס למפ"ם אינו הולם אותה , והוא פשוט צורם את אוזני . אגב : גם מפלגת העבודה אינה מפלגה פוליטית . הוא הדין בחירות , ובליברלים , ובמפד"ל , ובאגודת ישראל , וברק"ח . ' ' כלומר , אין בישראל אפילו מפלגה פוליטית אחת , לרפואה ' ? ' אין . ' ' אמור לי , שמא גם בבריטניה ובארה"ב אין מפלגות פוליטיות ? הליבור אינו מפלגה פוליטית ? הדמוקרטים והרפובליקנים אינן מפלגות פוליטיות ' ? ' זה תלוי . '  אל הספר
מוסד ביאליק