מוות וחיים

בסרט טלוויזיה תיעודי אומר בעל התפקיד הראשי , פעמים אחדות : 'אני גוסס ... ' כך לפי פס התרגום . זה באמת מוזר מאוד ; משערני שצופים שאינם שומעים אנגלית לא הבינו במה הדברים אמורים . אמנם הכול ראו וידעו שהאיש חולה סרטן , בשלב מתקדם , סופני ( טרמינלי , ( וימיו — או חודשיו — ספורים . אך עדיין נראה חסון , תאב חיים , ואף המשיך בעבודתו הגופנית הקשה . הלזה 'גוסס' ייקרא ? או שמא אמר האיש מה שאמר על דרך ההומור המקברי , על אפו ועל חמתו של מלאך המוות הקרב ובא ? לא ! — משום שגם ילדיו ומקורביו היו משיחים ביניהם על ' גסיסתו . ' שומעי אנגלית הבינו את פשר היחידה . ' האיש אמר : 1 am dying בזמן הווה מתמשך — ( present continuous ) ואיך ניתן לתרגם מבע זה ? 'אני מת ? ' 'אני מת' באנגלית הוא , 1 die בהווה פשוט . הצורה הנ"ל בהווה מתמשך משמעה שאדם חולה במחלה אנושה וקצו הקרוב ודאי . מכל מקום , 'איי אם דאיינג' אינו 'אני גוסס , ' שהרי גסיסה היא המצב שלפני יציאת הנשמה ממש . אכן פעמים אחדות כבר נתקלתי , בעיקר בפסי תרגום בטלוויזיה אבל גם בעיתונות , ב'גוסס , ' 'גסיסה' כשווי ערך של . dying ומהי דרך ההתבטאות הנכונה ? נוטה...  אל הספר
מוסד ביאליק