יורש העצר, לא 'נסיך הכתר'

מדינה שיש בה משטר מלוכני — שליטה המיועד , העתיד לרשת את המלך החי אחרי פטירתו ( או הדחתו , או פרישתו מרצון ) נקרא יורש עצר . כך , ולא 'נסיך הכתר , ' כפי שאנו שומעים לעתים בכלי התקשורת , מתוך חיקוי ל ^ תתק crown באנגלית Kronprinz ^ i בגרמנית . יורש עצר מנין ? ממקרא מפורש ; שבט דן ביקש לו נחלה לשבת , ' כי לא נפלה לו עד היום ההוא בתוך שבטי ישראל בנחלה . ' עמדו בני דן ובחרו חמישה אנשים 'מקצותם ... לרגל את הארץ . ' כך מתחיל הסיפור בשופטים יח , ולהלן , בפסוק ז , כתוב לאמור : 'וילכו חמשת האנשים ויב י או לן $ ה ויראו את העם אשר בקרבה יושבת לבטח כמשפט צידנים , שקט ובטח ואין מכלים דבר בארץ , יורש עצר , ורחוקים המה מציינים ודבר אין להם עם אדם . ' ממש תיאור אידילי של עם לבדד ישכון ! אשר לי ו ר ש ע צ ר , הפירוש המקובל הוא האיש המיועד לרשת את השלטון בבוא היום ; מסייע לכך הכתוב בשמואל א ט , יז . 'ושמואל ראה את שאול וה' ענהו , הנה האיש אשר אמרתי אליך יעצור בעמי . ' יעצור בעמי , משמע : ישלוט או ימשול בעמי . יורש העצר הוא אפוא יורש השלטון . ואין זאת 'מליצה מיושנת . ' יורש העצר היה רווח בפי הבריות ובעית...  אל הספר
מוסד ביאליק