הייתי רוצה

נשאלתי פעמים אחדות : האם נכון לומר 'הייתי מספר' , ' הוא היה מסכים' , 'היא היתה מוכנה ? ' הבינותי למה א י ן השואלים מתכוונים . הם לא ביקשו לדעת אם נכון לומר , למשל , 'בילדותי הייתי מספר לחברי כל מיני מעשיות ובדותות , ' 'האסיר היה מבקש מאת הסוהר . יום יום , שירשה לו להציץ בעיתון , ' 'כל בוקר , בשעה שבע וחצי , ה י תה הנערה מוכנה ללכת לבית הספר . ' שכן , ברור ששימושי הלשון האלה מותרים , נכונים , תקניים . כאן , הפועל היה משמש פועל עזר לפני הבינוני HITS של פועל אחר , במשמע של התמדת הפעולה או רציפותה : תפקוד דומה לזה של I was doing או I uesd to do באנגלית . הייתי מטפל בילד , הווי אומר : טיפולי נמשך ונעשה עיסוק של קבע , להבדיל מן טיפלתי בילד , המבטא אולי פעולה חד פעמית . ומה ההבדל בין ' היא אהבה אותר ל'היא ה י ת ה אוהבת אותו' ? כאן , אפשר שההבדל באמת אינו גדול , כי רשאי אתה להניח שהיא אהבה אותו לא רגע אחד בלבד ושאהבתה לא היתה רגש חולף ; אף על פי כן , דרך ההבעה 'היא ה י ת ה אוהבת אותר ממחישה את ההמשכיות , את 'נר התמיד' של אהבת האשה לבחיר לבה . צירוף זה של ה י ה עם הבינוני של פועל אחר יש לו אסמכ...  אל הספר
מוסד ביאליק