מבוא נקמתה של העברית הנכונה

רצוני לנסות ולהוכיח , שכדאי לדבר ולכתוב עברית נכונה , ושזו שאני קורא לה עברית נכונה מתנקמת במי שמשבש אותה , ונקמתה אפשר שתזכיר את הפורענות התרבותית של דור הפלגה.- הלשון מתפלגת לכמה וכמה לשונות וממילא משתבש תפקודה כאמצעי תקשורת . נפתח בבירורם של כמה מושגים . לשון תקנית , לשון יפה , לשון נכונה — האם הן היינו הך ? ומצד אחר : לשון דיבורית , סלנג , לשון משובשת — האם הם ביטויים נרדפים ? על שתי השאלות כאחד יש לענות בשלילה . אנו חיים בתקופת המחשבים ; גם הספר הזה סודר ונדפס בדפוס מחשב . עכשיו , תן דעתך : מ ח ש ב , והריבוי — מ ח ש ב י ם . זו הצורה ה ת ? ן נ י ת שקבעה האקדמיה ללשון העברית , והיה לה על מה לסמוך : במשקל מפעל נטבעו תמיד שמות כלים ומכשירים , וניקודו ביחיד וברבים — כנ"ל . אבל צא וראה , שדווקא בעלי מקצוע רבים — מדעני מחשב , טכנאי מחשבים , מתכנתים — אינם מכירים את התקן או מתעלמים ממנו ומתעקשים לומר : מחשב , ובריבוי מחבבים . מי שאומר כך , חוטא מן הסתם לעברית התקנית , אך קשה לומר שלשונו שגויה ] עדיין הוא מדבר עברית נכונה , 'עברית כהלכה / ועל כל פנים — היגויה הלא תקני של מלה אחת זו , 'מחשב...  אל הספר
מוסד ביאליק