הקדמה

הספר 'לשון בריאה' של הסופר והעיתונאי יעקב רבי ז"ל ( 1988 — 1921 ) כולל מבחר מאמרים ורשימות בנושאי העברית המתחדשת , שנתפרסמו בעיקר בעל המשמר , בשנים . 1986—1976 אספה את החומר והכינה לדפוס , לאחר פטירתו של רבי , רעייתו תמר רבי . קודם לכן , ב , 1977 ראה אור ספרו שיחות על עברית בהוצאת ספרית פועלים . יעקב רבי עלה pxV מיאסי שברומניה , בהיותו בן עשר . כאן למד בגימנסיה 'הרצליה' ובבית הספר למשפט ולכלכלה שבתל אביב ; וכן באוניברסיטה העברית בירושלים ( היסטוריה כללית ויהודית ) וקיבל תואר ב"א במדעי הרוח . רבי היה חבר פעיל ויוצר במערכת על המשמר ובעל מדור קבוע בו לענייני לשון . כאיש ספרות ולשון , היה רבי קשוב למתרחש סביבו , קרי : לשינויים המתחוללים בשפה העתיקה , המסתגלת לעולם החדש המשתנה והמתרחב . הוא רשם בקביעות את תגובותיו ואת המחשבות שעלו במוחו , האם לברך על מהלכים — או הליכים או תהליכים — אלה בהתפתחות או לבקר , זעיר פה זעיר שם , ולהציע את הצעותיו שלו . רבים ומגוונים הם התחומים שבהם משתקפת התפתחות הלשון בזמננו והרי דוגמאות אחדות : המבטא , ההתנצחות בין המבטאים השונים מאז ראשית החייאתו של הדיבור העב...  אל הספר
מוסד ביאליק