לשון בריאה

יעקב רבי לשון בריאה יעקב רבי לשון בריאה מוסד ביאליק ירושלים  אל הספר
מוסד ביאליק