מראי־מקומות למקורות המאמרים

חלק ראשון צופיך צפת '— כוכבי בוקר , ' הוצ' 'עם עובד א"ת , ' , ת '' קו , עמ' . 232—195 ר' יחיאל נג'ארה , משורר 'גורי האר"י' — שם . הדפסה מיוחדת לכבוד יום הענקת אזרחות הכבוד של העיר צפת לנשיאה השלישי של מדינת ישראל , ר' זלמן שזר , ביום ה' בתשרי , ה'תש"ל . עלייתו של השל — ה" תרפ . ד" סופרו של משיח — 'השלוח , ' תרע"ב , עמ' . 47—36 ר' יחיאל , משמשו של שבתי צבי — 'תרביץ , ' שנה , 'ה ספר ג—ד , תרצ"ד , עמ' . 357—350 מעשה ר' יוסף דילה ריינה במסורת השבתאית — קובץ 'אדר יקר' לכבוד ש . א . הורו דצקי , ת"א , תש"ז , עמ' —ז'צקי'ח . בעל 'קורא הדורות' וקורות דורו , לתולדותיו של ר' דוד קונםורטי — 'הגורן , ' ספר עשירי , ברלין , תרפ"ח , עמ' . 131—122 תעודות שבתאיות מארם צובה — 'ציון , ' מאסף , ספר ו , תרצ"ד , עמ' נ . ח"נ—ד '' לתולדות השבתאות בהונגריה— , 1914 , t ? 1 D , 'Jewrejskaja starina' עמי 123—120 ( ביקורת ספרו של יקותיאל גרינוואלד , 'קורות השבתאים באונגריא . ( 1912 , ' L . Grunwald , Zur Geschichte der Sabbatianer in Ungarn , eine historische Skizze , Waitzen , 1912 . ? לתולדות השבתאות באוקראינה—...  אל הספר
מוסד ביאליק