פרדינאנד לאסאל היהודי הגרמני

נא ] פותרי חידת לאסאל , בדורו ואחרי מותו , רגילים היו לראות ביהדותו ביאור להרבה סתומות . מוכי תמהון עמדו מעריציו ומנאציו גם יחד לפני אישיותו הקוסמת והזוהרת . הן קמו לא פעם בדורו ולפני דורו עזי רוח ועזי מחשבה , שניבאו לשינוי מערכות החיים החברתיים ומתוך אמונתם הרבה ניסו גם ליצור את בבואתה של החברה החדשה למופת לעולם כולו — ותנועת המגשימים לא קמה . הנה יצא גם קארל מארכס אבי הסוציאליזם המדיני וכביר המדעים , שמוחו רחב כפתחו של אולם ורוחו פיענחה את כל מצפוניהם של חיי הכלכלה שבדור , והראה 'בעליל' כי גאולת העולם ודאית היא וקרובה לבוא , ואין הדבר טעון אלא הכרה וארגון של נושאיה האמיתיים הקיימים כבר כיום והמעוניינים בה ראשונה — ותנועת נושאיה לא קמה . על ידו ואתו חי ופעל פרידריר אנגלס חברו ועוזרו , אשר עין בעין ראה ענות הפועלים וסבלות חייהם העלובים , ומתוך בירור וגילוי של מצבם האיום של פועלי אנגליה ושל כוחם האדיר של פועלי העולם קרא לארגון לכל אלה 'שאין להם מה לאבד אלא את אזיקיהם בלבד' —ואמוני האזיקים לדבריו לא שעו . ואם גם שני אלה השפיעו על חוג מצומצם של אנשי הרוח והמחשבה , ואם גם במלחמתם הפוליטית ...  אל הספר
מוסד ביאליק