שער הקאטאלוג של ספרי שו"ת בכתב־ידו של שמעון דובנוב