גביות־עדות בלשון יידיש בשאלות־ותשרבות

מתחילת המאה החמש עשרה עד סוף המאה השבע עשרה לזכרה של אמי ההיסטוריוגראפיה היהודית מכירה מכבר , מה רבו האוצרות של חומר היסטורי ואתנוגראםי הספוגים בגווילים הישנים של ספרות השאלות והתשובות . בלי שנתכוונו כל-עיקר לכתוב את קורות זמנם , או לשמור ולקיים את עקבות מצבם ההיסטורי ואורחות חיי דורם , נעשו מחברי השאלות והתשובות , בלי שפיללו לכך , עוזרים נאמנים של המחקר ההיסטורי שצמח זמן רב אחריהם . בית הדין הרבני לא הצטמצם בתחומי החיים הדתיים בלבד , אלא פסק והכריע בכל הבעיות הסבוכות של חיי הפרט והכלל היהודי , בין בענייני פרנסה ובין בענייני משפחה , בין בעסקי הקהל ובין בדברים שברוח ובמוסר . אל הרב או אל ראש הישיבה שנתפרסם בעולם היהודי היו פונים מקרוב ומרחוק ומבקשים חוות דעתו בכל הדבר הקשה . ואילו נשמרו כל הרשומות של בתי הדין , היה מצוי לנו כיום מדריד נאמן בשבילי המערות האפלות של עברנו . אלא שאיש לא טרח לשמור על הרשומות של דיני התורות שבאו לפני הרבנים . נשארו רק הפסקים , שבהם מראים גדולי התורה של הזמן את כל עוצם חריפותם וגודל חידושיהם בהלכה . העניין המוחשי , שבעטי 1 נתגלע הריב והוא שהביא לידי פםק הדין ...  אל הספר
מוסד ביאליק