ר' משה עשרים וארבע

הערה למחקר 'דאס שמואל בודי בחיבורו 'דאס שמואל בור , א אידישע פאעמע פון מיטעלאלטער' ' ) צוקונפט , ' מאי , ( 1927 סתר מ . וויינרייר חבילה של טעויות שנתגבבו סביב הספר הזה , שהוא בלי ספק אחד החיבורים הקדומים ביותר בספרות אידיש , ואף ניסה לברר זמן כתיבתו . מחקר זה הוא סיכומה של עבודה גדולה יותר על יסודם של כתבי יד , ובדעתו של המחבר אף להוציא מהדורה ביקורתית שלמה של כל הטכסט , שהוא מכין עתה לדפוס . דברים כאלה הרי אינם מעשים בכל יום בחקר הספרות היהודית , ומן הדין אפוא להקדים לאסוף ולחקור חקירה ביקורתית את םרטי הפרטים הנוגעים לספר , בטרם תופיע המהדורה השלמה החדשה , כ ד י שלא ניכשל בטעויות חדשות במקום הישנות . שואל המחבר , אימתי נכתב הספר ומי כתבו ? מה שנרשם בכתבי יד האמבורג , שהספר 'נכתב' בידי ליב מרגנסבורג , אינו אלא מעיד שליב היה המעתיק של כתב היד , לא מחברו . במשמעות זו משמש השם 'כותבי בהרבה ספרים יהודיים עתיקים . ואכן , בכתב יד אחר , של פאריס , שבו השתמש ש . וויינרייר , נמסר כ'כותב , ' היינו כמעתיק , לא שמו של ליב מרגנסבורג , אלא של אחד 'זיינוועל דער שרייבער . ' לפיכך מנסה המחבר לקבוע את ה...  אל הספר
מוסד ביאליק