גלגל החוזר של ההיסטוריה

על המסיבות של מלחמת שלושים השנה מלחמת העולם הראשונה והשפעתה הגורלית , בייחוד לגבי העם היהודי , מעוררת את זכרון ההתרחשויות במלחמת שלושים השנה . אף על פי שהיתר . זו מלחמת דת , הרי בשום פנים לא כוונה נגד היהודים , אלא ניטשה בין שתי דרכי אמונה שבדת הנוצרית . לעתים קרובות אפילו אירע שהממשלה הקיסרית נתנה ליהודים חסות , מכיוון שבתורת עבדי החצר נחשבו במידה מסוימת לקניינו הפרטי של הקיסר . אף על פי כן סבלו גם אז היהודים סבל כפול בתוך זוועות המלחמה . גם אז ניטשו הקרבות בתוך אותם האזורים , שבהם דרו היהודים בצפיפות יתירה , ופורענויות קשות נתרגשו ובאו על הקהילות של הערים שבהן נקלע ועבר אחד מן הצדדים הנלחמים . אם עכשיו בחר לו אל המלחמה את קרבנותיו בעיקר מבין יהודי מזרח אירופה , בעודו חס על כלל הציבור של היהודים במרכזה ובמערבה של אירופה , הרי בזמן ההוא היד . המצב הפוך . יהודי פולין וליטא היו במידה רבה משקיפים בלבד על זירת המלחמה שבאזורי גרמניה , אוסטריה וצםון איטליה . מפראג , שהיתר . אז הקהילה הראשונה במעלה באירופה , יצאה המלחמה ונת פשטה אל כל הערים של שלזיה , ב 1 הימיד . ומ 1 ראביה , ואל הערים החופ...  אל הספר
מוסד ביאליק