סגולת ההגנה על אדמת נכר

הגנה אינה רק כמות של ידיעות או של כוחות או של מכשירים הנחוצים לכך ושל כללים שיש ללמדם . בגילויה בהיסטוריה של עמנו ההגנה היא קודם כל איכות , תכונה נפשית , סגולה . סגולת אדם . 1 ra rvr > n 1 עשויה היא ליהפך בזמן מן הזמנים לסגולת דור . היא תכונת נפש גם מבחינת האומץ , גם מבחינת היחס למכשיל , היחס למכשול והיחס לסכנה . היא תגבורת של רצון . היא סיכום של סגולות נפשיות מיוחדות , אשר בצירופן יחד הן הערובה לכושר הדור לעמוד נגד הקמים עליו . יש מלה אחת הרווחת בז'ארגון המקובל , ואנחנו , בדרך כלל , צריכים עדיין לנהוג זהירות בשימושה , ואם אשתמש בה , הרי בכל היחסיות שבה . אכן , בצרפנו את כל זה אפשר לנו לומר : אין די בכשרון ובידיעה בלבד , נחוצה גבורה . ואיש ההגנה בדורותינו רשאי לשאול : תכונה נפשית זו , מה משקלה בקרב אומה זו , מה מקומה בקרב דור זה ? אימתי התגלתה 1 ואם התגלתה מי טיפח אותה ? ואם לא נתגלתה , איד ניטע אותה בקרבנו ? אולי אין כל יכולת להצמיחה על צחיח סלע של נכר ? ואם אמנם יש תקווה וביטחון , כי בקרב תר זה , גם בארצות גולה , אפשר להפיח רוח זאת , ולבנות עליה מתוך הרגשה , כי לא ממרחקים באה אלינו...  אל הספר
מוסד ביאליק