חלק שני

' כאטש און כאטש און כאטש גולה ומורה , פונדעסטוועגן , פונדעסטוועגן דמתה לתמר' [ מתוך 'אום אני חומה' בנוסח ר' לוי יצחק מבארדיצ [ ב'  אל הספר
מוסד ביאליק