שער ספר פרי הארץ לר' מנחם־מנדל מוויטבסק, נדפס בתקע"ד