מצבת קבורתו של ר' אברהם מקאליסק [למאמר ו כיסופי העלייה בחסידות]