המבצר של אייזנברג בירשטין באופנבאך, משכן בית פראנק