מתוך איגרת ששלח שבתי־צבי אחר המרתו לאנשי אמונתו בסופיה ; על התיבה 'מחמד' הועבר קולמוס בדיו שחורה [למאמר .• תעודות שבתאיות מארם־צובה]