עמוד מתוך כתב־היד של 'בשרייבונג פון שבתי צבי' [למאמר ו ר' יחיאל, משמשו של שבתי־צבי]