כיסופי העלייה בחסידות

הכותרת שניתנה להרצאת היא 'חזון הגאולה ורעיון ארץ ישראל בחסידות . ' ארשה לעצמי לשנותה במקצת . חזון הגאולה — \ 1 קשה להגיד שיש לחסידות חזון מיוחד של גאולה ; זהו החזון העתיק , כפי שהוא מקובל בישראל מקדמת דנא . החסידים בכלל לא המציאו דברימ חדשים . הם קיבלו את השולחן ערוך על כל סעיפיו וסימניו , את התורה שבכתב ואת התורה שבעל פה , ומה שנאמר ב'זוהר' וכל אשר מקודש באומה — הם קבלו הכול , כמות שהוא . החסידים אינם מחדשים . החסידים — מ ח י י ם . הם מכניסים יתר פנימיות לכל דבר שקיבלו . הם 'רק' מכניסים תוספת של חיוניות חדשה , שקודם כאילו לא הורגשה . הנצה החכמה הנסתרת , זאת 'הפנימיות של התורה , ' כפי שהחסידים נוהגים לומר , על פני חדרי התורה , החצובים מני קדם , והיא כאילו האירה אותם מבפנים באור יקרות , אשר לא ידעוהו . החסידות , כמו הקבלה שלפניה , לא המציאה מצוות , ואולם אין ערוך להשפעתה על המצוות . נזכיר , לדוגמה , מצווה מאוד מקודשה ומאוד מקובלת על כל איש מישראל , שכל יהודי חי אותה חמישים פעם בשנה — את מצוות שבת . כלל גדול הוא השבת , וכללים גדולים ומפורטים הם דיני השבת על כל ל"ט המלאכות האסורות , על כ...  אל הספר
מוסד ביאליק