התקווה לשנת הת"ק

בעקבות 'עת קץ' לו ' יצחק חיים כהן מן החזנים ( יחכ"ם ) המכונה ד"ר קאנטאריני —ג '' ת ) תפ"ג ) [ א ] בשביל המון בית ישראל לתפוצותיו נסתיימה פרשת התקווה המשיחית של השבתאות עם המרת שבתי צבי ומקורביו . אם לפני המרתו של שבתי צבי נהרו אחרי התנועה גם קהילות שלמות וישיבות מפורסמות , רבנים ומש כילי הדור , אנשי ההלכה ואנשי הסוד , מנהיגי העדות והמוני העם בארץ ישראל ובגלויות ובפינות הנידחות ; אם במקומות רבים היו ה'כופרים' בשבתי צבי וביעורו רק מיעוט בקהילות ובקרב הרבנים , ולא תמיד הרהיבו אלה להכריז בפומבי על התנגדותם — מתוך פחד מפני התנועה הצעירה אשר הלכה והפכה לכוח משתלט ; אם סמוך לשעת הניסיון חדרו אותות האמונה הזאת גם לתוך בתי כנסיות , סדרי תפילה ומנהגי דת ואמרה ליהםך לקניינה של כל האומה הפזורה , הרי עם האסון הזה של ראשית תכ"ז , ב'לבוש ש"צ את המצנפת' שקעה שמשה בבת אחת ואש השנאה יצאה לקחת את מקומה . בכוח איתנים התגברה האומה על אכזבתה המזעזעת , ההעמדה במתעיה , השמידה את שרידיה של התנועה , שרפה את תעודותיה ורדפה בחרמות , בשמתאות ובגירושים את כל מי שהיה חשוד על נאמנות לה ולגלגוליה . בשנותיה המועטות ו...  אל הספר
מוסד ביאליק